GÜNDEM Haber Girişi : 02 Kasım 2021 17:37

GERMENCİK BELEDİYESİ KAMULAŞTIRMA İÇİN ÇEKECEĞİ KREDİDEN VAZGEÇTİ

Germencik Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısında Belediye Hizmet Binasının kamulaştırılması için İller Bankasından kullanılacak krediye ihtiyaç olmadığı ve iptal edilmesi talebi oy birliği ile kabul dildi.

Germencik Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısında 4 gündem maddesi ve 6 ek gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Germencik Belediye Başkan vekili Abdullah Acar'ın meclis başkanı olarak yer aldığı oturumda en dikkat çeken konu, son zamanlarda Belediye Hizmet Binasının kamulaştırılması ve bu kamulaştırma için kullanılacak kredinin iptal edilmesi oldu. Kasım ayı meclis toplantısında ek gündem 3. madde olarak gelen "Belediye Hizmet Binası Kamulaştırma finans bedelinin eksik kalan kısmında kullanılmak üzere 28.09.2021 tarihinde İller Bankası A.Ş.'ye 900 bin TL kredi başvurusunda bulunulmuş ve meclis kararı ile İller Bankası A.Ş.'den kredi kullanılması ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmayı Belediye Başkanı yetkilendirilmesi amacıyla karar alınmıştır. Belediye Hizmet Binası Kamulaştırma işlemiyle ilgili olarak Germencik Asliye Hukuk Mahkemesinde 2020/199 Esas sayı ile görülmekte olan davanın 15.09.2021 tarih ve 2 nolu ara kararı gereği kamulaştırma bedelinin 5.11.2021 tarihine kadar davalılar adına açılacak bank hesabına yatırılarak depo edilmesi gerekmektedir. Başvurusu yapılan kredi talebinin değerlendirme süreci İller Bankası A.Ş. tarafından 01.11.2021 tarihi itibariyle sonuçlandırılamadığından ve tutarın Belediyemiz alacaklarından tahsil edilmesi ile borçlanmaya ihtiyaç kalmadığından Germencik Belediye Maclisinin 07.10.2021 tarih ve 59 sayılı kararının iptal edilerek yürürlükten kaldırılması hususunda karar alınmak üzere yazımnın meclise havale edilmesi" istendi. Ek gündem 3. madde olarak gündeme gelen kredi kullanımının iptali oy birliği ile kabul edilirken, Germencik Belediye Başkan Vekili Abdullah Acar Kamulaştırma için gerekli tutarın Belediyeye ait hesapta hazır olduğunu ifade etti.

öğretmenler günü